Politika Privatnosti

Politika Privatnosti

Posljednje ažurirano: 18.10.2023.

Ova Pravila o privatnosti opisuju naša pravila i postupke o prikupljanju, korištenju i otkrivanju vaših podataka kada koristite uslugu i govori vam o vašim pravima na privatnost i kako vas zakon štiti.

Vaše lične podatke koristimo za pružanje i poboljšanje usluge. Korištenjem usluge pristajete na prikupljanje i korištenje informacija u skladu s ovom Politikom privatnosti.

Tumačenje i Definicije

Tumačenje

Riječi čije je početno slovo veliko imaju značenja definisana pod sljedećim uslovima. Sljedeće definicije imaju isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

Za potrebe ove Politike Privatnosti:

 • Račun znači jedinstveni račun kreiran za vas za pristup našoj usluzi ili dijelovima naše usluge.
 • Firma (naziva se ili "Firma", "Kompanija", "Mi", "Nas" ili "Naš" u ovom Ugovoru) odnosi se na Panorama Studio.
 • Kolačići su male datoteke postavljene na vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj, a koje sadrže, između ostalog, pojedinosti vaše istorije pregledavanja na određenoj veb stranici.
 • Država odnosi se na: Bosnu i Hercegovinu.
 • Uređaj znači bilo koji uređaj koji može pristupiti Usluzi kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.
 • Lični podaci su sve informacije koje se odnose na identifikovanu osobu ili osobu koju je moguće identifikovati.
 • Usluga odnosi se na veb stranicu.
 • Provajder usluga znači svako fizičko ili pravnu lice koje obrađuje podatke u ime Firme.
 • Podaci o korištenju odnose se na podatke prikupljene automatski, bilo generisane korištenjem usluge ili iz same infrastrukture usluge (na primjer, trajanje posjeta stranici).
 • Web stranica odnosi se na Panorama Studio, kojoj se može pristupiti na www.panoramastudio.org
 • Vi znači pojedinac koji pristupa ili koristi Uslugu, ili firma ili drugo pravno lice u ime koje ta osoba pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

Sakupljanje i Korišćenje Vaših Ličnih Podataka

Lični Podaci

Dok koristite našu uslugu, možemo od vas tražiti da nam date određene lične podatke koji se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju. Lične informacije mogu uključivati, ali nisu ograničene na: Podatke o korištenju.

Podaci o Korištenju

Podaci o korišćenju se prikupljaju automatski prilikom korišćenja usluge.

Podaci o korišćenju mogu uključivati informacije kao što su adresa Internet protokola Vašeg uređaja (npr. IP adresa), tip pretraživača, verzija pretraživača, stranice naše usluge koje posjećujete, vrijeme i datum Vaše posjete, vrijeme provedeno na tim stranicama, jedinstveni identifikator uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Kada pristupite Usluzi putem ili preko mobilnog uređaja, možemo automatski prikupljati određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, vrstu mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, vaš mobilni uređaj operativni sistem, tip mobilnog internet pretraživača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Takođe, možemo prikupljati informacije koje Vaš pretraživač šalje svaki put kada posjetite našu uslugu ili kada pristupite Usluzi putem ili putem mobilnog uređaja.

Tehnologije Praćenja i Kolačići

Koristimo kolačiće i slične tehnologije praćenja za praćenje aktivnosti na našoj usluzi i pohranjivanje određenih informacija. Korištene tehnologije praćenja su svjetionici, oznake i skripte za prikupljanje i praćenje informacija te za poboljšanje i analizu Naše usluge. Tehnologije koje koristimo mogu uključivati:

 • Kolačići ili kolačići pretraživača. Kolačić je mala datoteka postavljena na Vaš uređaj. Možete naložiti svom pretraživaču da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke dijelove naše usluge. Osim ako niste podesili postavke vašeg pretraživača tako da odbija kolačiće, naša usluga može koristiti kolačiće.
 • Web svjetionici. Određeni dijelovi naše usluge i naše e-poruke mogu sadržavati male elektronske datoteke poznate kao web svjetionici (također se nazivaju jasni gifovi, oznake piksela i gifovi od jednog piksela) koji omogućavaju Kompaniji, na primjer, za prebrojavanje korisnika koji su posjetili te stranice ili otvorili e-poštu i za druge povezane statistike web stranice (na primjer, bilježenje popularnosti određenog dijela i provjeru integriteta sistema i servera).

Kolačići mogu biti "trajni" ili "sesijski" kolačići. Trajni kolačići ostaju na Vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada izađete van mreže, dok se kolačići sesije brišu čim zatvorite svoj web pretraživač.

Koristimo sesijske i trajne kolačiće u dolje navedene svrhe:

 • Neophodni / esencijalni kolačići
  Tip: Kolačići sesije
  Administrira: Firma
  Svrha: Ovi kolačići su od suštinskog značaja za pružanje usluga dostupnih putem web stranice i za korištenje nekih njegovih funkcija. Pomažu u autentifikaciji korisnika i sprečavaju lažnog korištenja korisničkih računa. Bez ovih kolačića, usluge koje ste tražili ne mogu se pružiti, a mi koristimo ove kolačiće samo da bismo vam pružili te usluge.
 • Politika kolačića / Obavijest o prihvaćanju kolačića
  Tip: Trajni kolačići
  Administrira: Firma
  Svrha: Ovi kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na web stranici.
 • Kolačići funkcionalnosti
  Tip: Trajni kolačići
  Administrira: Firma
  Svrha: Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje napravite kada koristite web stranicu, kao što je pamćenje vaših podataka za prijavu ili preferencija jezika. Svrha ovih kolačića je da Vam pruže ličnije iskustvo i da izbjegnete da morate ponovo unositi svoje postavke svaki put kada koristite web stranicu.

Za više informacija o kolačićima koje koristimo i vašim izborima u vezi s kolačićima, posjetite našu Politiku o kolačićima ili dio o kolačićima naše Politike privatnosti.

Korišćenje Vaših Ličnih Podataka

Kompanija može koristiti lične podatke u sledeće svrhe:

 • Za pružanje i održavanje naše usluge, uključujući praćenje korištenja naše usluge.
 • Za upravljanje vašim računom: za upravljanje vašom registracijom kao korisnika usluge. Lični podaci koje dajete mogu Vam omogućiti pristup različitim funkcijama Usluge koje su Vam dostupne kao registrovanom korisniku.
 • Za izvršenje ugovora: razvoj, usklađenost i preuzimanje ugovora o kupovini proizvoda, artikala ili usluga koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora s nama putem Usluge.
 • Da vas kontaktiramo: Da Vas kontaktiramo e-poštom, telefonskim pozivima, SMS-om ili drugim ekvivalentnim oblicima elektronske komunikacije, kao što su push obavještenja mobilne notifikacije u vezi s ažuriranjima ili informativnom komunikacijom u vezi s funkcionalnostima, proizvodima ili ugovorenim uslugama, uključujući sigurnosna ažuriranja, kada je to potrebno ili razumno za njihovu implementaciju.
 • Da vam pružimo vijesti, posebne ponude i opšte informacije o drugim proizvodima, uslugama i događajima koje nudimo, a koji su slični onima koje ste već kupili ili za koje ste se raspitali, osim ako niste odlučili da ne primate takve informacije.
 • Za upravljanje vašim zahtjevima: Da prisustvujete i upravljate vašim zahtjevima prema nama.
 • Za poslovne prenose: Možemo koristiti vaše podatke za procjenu ili provođenje spajanja, prodaje, restrukturiranja, reorganizacije, raspuštanja ili druge prodaje ili prenosa dijela ili cijele naše imovine, bilo kao kontinuirano poslovanje ili kao dio stečajnog, likvidacionog ili sličnog postupka, u kojem su lični podaci o našim korisnicima naših usluga među prenesenom imovinom.
 • U druge svrhe: Vaše podatke možemo koristiti u druge svrhe, kao što su analiza podataka, utvrđivanje trendova korištenja, utvrđivanje učinkovitosti naših promotivnih kampanja i za procjenu i poboljšanje naše usluge, proizvoda, usluga, marketinga i vašeg iskustva .

Vaše lične podatke možemo podijeliti u sljedećim situacijama:

 • S Provajderima usluga: Vaše lične podatke možemo dijeliti s Provajderima usluga kako bismo pratili i analizirali korištenje naše Usluge, kako bismo Vas kontaktirali.
 • Za prenose poslovanja: Možemo podijeliti ili prenijeti Vaše lične podatke u vezi ili tokom pregovora o bilo kakvom spajanju, prodaji imovine Firme, finansiranju ili preuzimanju cijelog ili dijela našeg poslovanja drugoj kompaniji.
 • Sa stejkholderima: Vaše informacije možemo podijeliti s našim stejkholderima, u kom slučaju ćemo od njih zahtijevati da poštuju ovu Politiku privatnosti. Povezane kompanije uključuju našu matičnu kompaniju i sve druge stejkholderima, partnere u zajedničkom ulaganju ili druge kompanije koje mi kontrolišemo ili koje su pod zajedničkom kontrolom sa nama.
 • S poslovnim partnerima: Možemo podijeliti Vaše podatke sa našim poslovnim partnerima kako bismo Vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.
 • S drugim korisnicima: kada dijelite lične podatke ili na drugi način komunicirate na javnim površinama s drugim korisnicima, te informacije mogu vidjeti svi korisnici i mogu se javno distribuirati van.
 • Uz Vaš pristanak: Vaše lične podatke možemo otkriti u bilo koju drugu svrhu uz Vašu saglasnost.

Zadržavanje Vaših Ličnih Podataka

Firma će zadržati Vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadržat ćemo i koristiti Vaše lične podatke u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obaveza (na primjer, ako se od nas traži da zadržimo Vaše podatke u skladu sa važećim zakonima), rješavati sporove i provoditi naše pravne sporazume i politike.

Kompanija će takođe zadržati podatke o upotrebi za potrebe interne analize. Podaci o korišćenju se generalno čuvaju kraći vremenski period, osim kada se ti podaci koriste za jačanje sigurnosti ili za poboljšanje funkcionalnosti Naše usluge, ili smo zakonski obavezni da čuvamo ove podatke u dužem vremenskom periodu.

Prenos Vaših Ličnih Podataka

Vaše informacije, uključujući lične podatke, obrađuju se u poslovnim kancelarijama Kompanije i na svim drugim mjestima gdje se nalaze strane uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu prenijeti na - i održavati na - računarima koji se nalaze izvan vaše države, pokrajine, zemlje ili druge državne jurisdikcije gdje se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u vašoj nadležnosti.

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti praćen Vašim podnošenjem takvih informacija predstavlja Vašu saglasnost za taj prenos.

Kompanija će preduzeti sve razumno potrebne korake kako bi osigurala da se vaši podaci tretiraju na siguran način i u skladu s ovom Politikom privatnosti i da se neće izvršiti prenos vaših ličnih podataka organizaciji ili zemlji osim ako ne postoje adekvatne kontrole uključujući sigurnost Vaši podaci i drugi lični podaci.

Brisanje Vaših Ličnih Podataka

Imate pravo da izbrišete ili zatražite da pomognemo u brisanju ličnih podataka koje smo prikupili o vama.

Naša usluga Vam može dati mogućnost da izbrišete određene informacije o Vama unutar Usluge.

Svoje podatke možete ažurirati, izmijeniti ili izbrisati u bilo kojem trenutku tako što ćete se prijaviti na svoj račun, ako ga imate, i posjetiti dio postavki računa koji vam omogućava da upravljate svojim ličnim podacima. Takođe nas možete kontaktirati da zatražite pristup, ispravite ili izbrišete bilo koje lične podatke koje ste nam dali.

Imajte na umu, međutim, da ćemo možda morati zadržati određene informacije kada imamo zakonsku obavezu ili zakonsku osnovu za to.

Otkrivanje Vaših Ličnih Podataka

Vaši lični podaci neće biti otkriveni li prodani bilo kome.

Poslovne Transakcije

Ako je Kompanija uključena u spajanje, akviziciju ili prodaju imovine, Vaši lični podaci se mogu prenijeti. Obavijestit ćemo vas prije nego što se Vaši lični podaci prenesu i postanu predmet drugačije politike privatnosti.

Sprovođenje Zakona

Pod određenim okolnostima, od kompanije se može tražiti da otkrije Vaše lične podatke ako to zahtijeva zakon ili kao odgovor na valjane zahtjeve javnih vlasti (npr. suda ili vladine agencije).

Ostali Zakonski Zahtjevi

Kompanija može otkriti Vaše lične podatke u dobroj vjeri vjerujući da je takva radnja neophodna za:

 • Poštovanje zakonske obaveze.
 • Štićenje i branjenje prava ili imovine Kompanije.
 • Spriječe ili istraže moguće pogrešne radnje u vezi sa Uslugom.
 • Zaštitu lične sigurnosti korisnika usluge ili javnosti.
 • Zaštitu od pravne odgovornosti.

Sigurnost Ličnih Podataka

Sigurnost Vaših ličnih podataka nam je važna, ali imajte na umu da nijedan način prenosa putem Interneta ili način elektroničkog pohranjivanja nije 100% siguran. Iako nastojimo koristiti komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu Vaših ličnih podataka, ne možemo garantirati njihovu apsolutnu sigurnost.

Privatnost Djece

Naša usluga se ne odnosi na bilo koga mlađeg od 13 godina. Mi svjesno ne prikupljamo lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i znate da nam je Vaše dijete dalo lične podatke, molimo Kontaktiraj nas. Ako postanemo svjesni da smo prikupili lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina bez provjere roditeljskog pristanka, preduzimamo korake da uklonimo te informacije sa naših servera.

Ako se trebamo osloniti na pristanak kao pravni osnov za obradu vaših podataka, a vaša zemlja zahtijeva saglasnost roditelja, možda ćemo zahtijevati saglasnost vašeg roditelja prije nego što prikupimo i koristimo te informacije.

Linkovi Ka Drugim Vebsajtovima

Naša usluga može sadržavati veze do drugih web stranica kojima mi ne upravljamo. Ako kliknete na vezu treće strane, bit ćete usmjereni na stranicu te treće strane. Preporučujemo Vam da pregledate Politiku privatnosti svake stranice koju posjetite.

Nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo koje stranice ili usluge trećih strana.

Promjene Ove Politike Privatnosti

Možemo s vremena na vrijeme ažurirati našu politiku privatnosti. Obavijestit ćemo Vas o svim promjenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.

Obavijestit ćemo vas putem e-pošte i/ili istaknutog obavještenja na našoj usluzi, prije nego što promjena stupi na snagu i ažurirati datum "Posljednje ažurirano" na vrhu ove Politike privatnosti.

Savjetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti radi eventualnih promjena. Promjene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

Kontaktirajte Nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj Politici privatnosti, možete nas kontaktirati:

 • Emailom: info@panoramastudio.org
 • Telefonom: +387 65 452 248